Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/crpanalyzatoreu/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/crpanalyzatoreu/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Glykovaný hemoglobin (HbA1c) – Analyzátor CRP

Glykovaný hemoglobin (HbA1c)

Glykovaný hemoglobin (HbA1c)

Glykovaný hemoglobin (HbA1c) je nástroj sledování průběhu léčby diabetu mellitu. Podíl látkové koncentrace HbA1c na celkovém hemoglobinu krve je považován za rutinní a nejvíce efektivní nástroj sledování průběhu DM. Představuje nejlepší způsob kontroly koncentrací glukózy u diabetiků, neboť je považována za její vážený dlouhodobý průměr. (FRIDECKÝ, 2005)

Plná krev odebraná ze žíly, nebo kapilární krev odebraná po vpichu z prstu jsou rovnocenné materiály. Odběrové nádobky obsahují antikoagulační činidlo, obvykle EDTA. Stabilita HbA1c:

  • 1 týden při 4°C
  • minimálně 1 rok při -70°C a nižší teplotě
    Pro skladování při -20°C se uvádějí kontroverzní literární údaje o stabilitě a nemůže být proto doporučeno.Vlivy věku, pohlaví, etnicity, ročního období nejsou považovány za významné. Hemoglobinopatie ovlivňují výsledky měření, ale nesystematicky a v závislosti na metodě měření. V případě neočekávaného výsledku je však třeba pomyslet i na ně. Záznamy chromatogramů (HPLC, LC) dávají dobrou možnost zpětné kontroly jejich výskytu. Anémie může být příčinou snížených výsledků měření. U uremických pacientůdochází ke karbamylaci hemoglobinu, která působí silné interference při měření HbA1c v závislosti na použité metodě. (FRIDECKÝ, 2005)Glykovaný hemoglobin sice ukáže průměrnou hodnotu glykémie, ale nevypovídá o tom, zda byly glykémie vyrovnané nebo zda „lítaly“ z hyperglykémie do hypoglykémie a zpět. Diabetik s vyrovnanými glykémiemi tak může mít stejný glykovaný hemoglobin jako ten, jehož glykémie se pohybují v extrémně nízkých a vysokých hodnotách. Informaci o tom, jaké hodnoty krevního cukru se za naměřeným glykovaným hemoglobinem skutečněskrývají, pomohou doplnit hodnoty měření z glukometru či senzoru kontinuální monitorace glykémie. Glykovaný hemoglobin je dlouhodobým ukazatelem a nedá se tak snadno ošálit dodržováním léčby posledních pár dní před kontrolou u lékaře. To, že se diabetik několik dnů před kontrolou opravdu snaží, nepřeváží kvalitu jeho kompenzace v předchozích týdnech. Glykovaný hemoglobin je důležité nejen změřit, ale také se zamyslet nad jeho hodnotou a dát ji do kontextu s režimem a léčbou v posledních několika týdnech a měsících.
  • Pokud se hodnota glykovaného hemoglobinu výrazně liší od glykémií zachycených na glukometru, může být ovlivněná nepoznanými hyperglykémiemi a hypoglykémiemi. V jejich vysvětlení může pomoci například změření glykémií po jídle či glykémie v noci ačasných ranních hodinách. (PICKOVÁ, 2013)

Jednotky pro vyjádření výsledků

Nová jednotka dle IFCC pro vyjadřování výsledků měření glykovaného hemoglobinu HbA1c je mmol/mol. Připouští se tedy vyjadřování výsledků měření jen v jednotkách mmol/mol (mmol glykovaného hemoglobinu HbA1c na mol celkového hemoglobinu). Jiné vyjadřování výsledků je v rozporu s řádnou metrologickou návazností tohoto stanovení na referenční systém IFCC. Technicky je aplikace tohoto doporučení již zajištěna všemi výrobci a dodavateli prostředků IVD v souladu s doporučením IFCC a dalších mezinárodních organizací.

Starší, odvozená jednotka % NGSP/DCCT zůstává i nadále v platnosti a používá se zejména v USA. V ČR tato jednotka není rutinně používána od 1.1.2004
Přepočtové vztahy pro jiné jednotky:
Přepočet z jednotky % IFCC na jednotku mmol/mol:

Xmmol/mol = 10 · X%IFCC Přepočet z jednotky % NGSP/DCCT na jednotku mmol/mol:

Xmmol/mol = (X%NGSP/DCCT – 2,152) / 0,9148

Referenční interval:
Referenční interval pro zdravou dospělou populaci (95% interval): 20 až 42 mmol/mol. Rozhodovací meze: Kompenzovaný diabetes: 43 – 53 mmol/mol (FRIDECKÝ, 2012)

Koncentrace HbA1c v krvi je považovaná za rutinní a nejvíce efektivní nástroj sledování průběhu DM. Hodnota glykovaného hemoglobinu je možno použít v rámci screeningu poruch glukózové homeostázy, zejména ve vztahu k prediabetu. (FRIDECKÝ, 2012)Česká diabetologická společnost uveřejnila a svých webovývch stránkách jednoduchou online kalkulačku umožňující přepočet mezi jednotlivými jednotkami. (ČDS ČLS JEP, 2017)