Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/crpanalyzatoreu/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/crpanalyzatoreu/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Zdroje – Analyzátor CRP

Zdroje

BERÁNEK et al., 2006. Doporučení výboru ČSKB Správné zavádění a používání POCT, [online]. 2006. [cit. 2016-12-29]. Dostupné na internetu: http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=doporuceni–poct-spravne-zavadeni-a-pouzivani#06

RACEK J., 2010. C-reaktivní protein a ateroskleróza. Labor Aktuell 2010, časopis firmy ROCHE s.r.o. 2010. ISSN 1214-7672

DASTYCH, M. 2011. Klinická biochemie bakalářský obor Zdravotní laborant. skripta Lékařské fakulty. Brno, 2011

RACEK, J. 2006. Klinická biochemie. 2. přeprac. vyd. Galén, 2006, ISBN 80-726-2324-9.

PETROVÁ, P. ŠVÁBOVÁ, M. 2010. Labor Aktuell 01/10: IL-6, PCT, CRP – pomocné markery v diagnostice septických stavů, časopis firmy ROCHE s.r.o., 2010, ISSN 1214- 7672

FRIEDECKÝ, B. 2005. Doporučení výboru ČSKB. Laboratorní diagnostika a sledování stavu diabetu mellitu. [on line]. 2005. [cit. 2016-12-20]. Dostupné na internetu: http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=doporuceni–diagnostika-a-sledovani-DM#03

ZIMA, T. 2007. Doporučení výboru ČSKB. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře, LABORATORNÍ METODY, Část 1. – Biochemické metody. [on line]. 2007. [cit. 2016-12-20] Dostupné na internetu: http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=doporuceni–biochemicke-metody#2.16

MEDESA 2016, Firemní prezentace přístroje, [on line]. 2017. [cit. 2017-1-3]. Dostupné na internetu: http://medesa.ordis.cz/218857-bs-400/

BIOVENDOR. 2014, Příbalový leták kalibračního listu CRP kalibrační set (Level 1-5)

MEDISTA. Firemní prezentace přístroje, [on line]. 2017. [cit. 2017-1-13]. Dostupné na internetu: http://www.medista.cz/data/files/arkray_ha-8160_adams_a1c_prospekt.pdf

WONDFO. 2016. Materiály společnosti Wondfo k přístroji řady Finecare. 2016

CurveExpert Professional, software manual. [on line]. [cit. 2017-1-3]. 2017. Dostupné na internetu https://docs.curveexpert.net/curveexpert/pro/intro.html

MICROSOFT OFFICE, EXCEL. software manual. [on line]. [cit. 2017-1-3]. 2017. Dostupné na internetu https://products.office.com/cs-cz/excel

ČERMÁKOVÁ, M. ŠTĚPÁNOVÁ, I. 2003. Klinická biochemie 1. díl. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 120 s. ISBN: 80-7013-372-4.

HENDL. 1997., Česká kinantropologie 6, 1997, 2, s.87-96, Katedra základůkinantropologie a humanitních věd Univerzita Karlova v Praze, fakulta tělesné výchovy a sportu. 1997. [on line]. 2017. [cit. 2017-1-5]. Dostupné na internetu: http://web.ftvs.cuni.cz/hendl/metodologie/blandaltmanclanek1.pdf

PLZÁK, Z. SUCHÁNEK, M. 2012. METODICKÝ LIST 10. EURACHEM. [on line]. 2017. [cit. 2017-1-3]. Dostupné na internetu: http://www.eurachem.cz/user- files/files/metodicky-list-10.pdf

VLKOVÁ, Et al. 2015. Ústav klinické alergologie a imunologie, FNUSA. Brno. [on line]. 2015. [cit. 2017-1-3]. Dostupné na internetu: http://www.csac.cz/own_files/file/Minikurz2015/Akreditace_metody_s_IVD_kitem.pdf

KRÁLOVÁ. Et al.2016. Math and Stats Support Centre, Katedra aplikované matematiky a informatiky Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Materiály – statistika. [on line]. 2017. [cit. 2017-1-3]. Dostupné na internetu: http://mathstat.econ.muni.cz/media/12565/pairedtest.pdf

MIKLÓŠOVÁ, A. 2015, LABORATORNÍ PŘÍRUČKA VERZE 04. Laboratoře pro lékařskou diagnostiku s.r.o. 2015. [on line]. 2015. [cit. 2017-1-5]. Dostupné na internetu: http://www.labdiag.cz/userFiles/uvod/a-lp-20151119-verze-04.pdf

NOWAK, J et al. 2014. Zastosowanie testów point-of-care do oznaczania białka C- reaktywnego w podstawowej opiece zdrowotnej. Diagnostyka laboratoryjna. 2014 50(1). Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjne, Kraków. Polska

MRÓZEK, B. et al. 2013. Badania w miejscu opieki nad pacjentem – wytyczne wg normy ISO 22870. Diagnostyka laboratoryjna. 2013. 49.Nr 1. 49-52. Fundacja Rozwoju Diagnostyki Laboratoryjne, Kraków. Polska

SITKIEWICZ, D. 2004. ZWIĄZKI POMIĘDZY ZAPALENIEM A MIAŻDŻYCĄ: IMPLIKACJE DLA OCENY ZAGROŻENIA CHOROBĄ NIEDOKRWIENNĄ SERCA I JEJ POWIKŁANIAMI. Przegląd Medycyny Laboratoryjnej IN VITRO EXPLORER. 2004. ABX Diagnostics Polska Sp. z o.o.. Polska

FRIEDECKÝ B., KRATOCHVÍLA, J. SKUP – cesta ke zvýšení kvality péče o pacienty. 2012. Prakt. Lék. 2012, č. 10, s. 492–494. ISSN 0032-6739

JAKOBSEN, K et al 2010. Influence of CRP testing and clinical findings on antibiotic prescribing in adults presenting with acute cough in primary care. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2010; 28: 229–236. [on line]. 2010. [cit. 2017-1-20]. Dostupné na internetu: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3444795/pdf/pri-28-229.pdf

Novinky v možnostech provádění externího hodnocení kvality POCT, Prezentace firem, Practicus, odborný časopis, 3/2012 SVL ČLS JEP [on line]. 2012. [cit. 2017-3-20]. Dostupné na internetu: http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2012-03/5- info-SVL.pdf

SOHN, A et al 2016. Use of Point-of-Care Tests (POCTs) by US Primary Care Physicians. Journal of the American Board of Family Medicine, 2016; May–June 2016 Vol. 29 No. 3. [on line]. 2016. [cit. 2017-1-22]. Dostupné na internetu: http://www.jabfm.org/content/29/3/371.full.pdf+html

POLÁK, P. MATĚJOVSKÁ-KUBEŠOVÁ H. 2016. Co je C-reaktivní protein a jak správně interpretovat jeho zvýšené hodnoty?. Interní Med. 2016; 18(1): 49–51 ISSN – 1212-7299

Laboratoři pro lékařskou diagnostiku s.r.o. Havířov, www.labdiag.cz

PICKOVÁ, K. 2013. Co na vás prozradí glykovaný hemoglobin o kompenzaci diabetu. DIABETICKÁ ASOCIACE ČR. [on line]. 2013. [cit. 2017-1-20]. Dostupné na internetu: http://www.diabetickaasociace.cz/radi/co-na-vas-prozradi-glykovany-hemoglobin-o- kompenzaci-diabetu/

PODRACKÁ, L‘. 2008. CRP – CENNÝ RADCA V KLINICKEJ PRAXI. Ambulantná terapia, 2008, roč. 6 (4): 241 – 243. [on line]. 2008[cit. 2017-1-20]. Dostupné na internetu: http://www.solen.sk/pdf/e6afc8fc3e7f22415698635b6a4c8834.pdf

KRATOCHVÍLA, J. BUDINA, M. Poznámky k článku paní MUDr. J. Laňkové, odborného garanta SVL pro POCT INR a CRP. SEKK PARDUBICE Practicus, odborný časopis, 3/2012 SVL ČLS JEP [on line]. 2012. [cit. 2017-3-20]. Dostupné na internetu: http://web.practicus.eu/sites/cz/Documents/Practicus-2012-03/5-info-SVL.pdf

MARKO, P. 2009. Vyšetrenie CRP v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých. Via pract., 2009, roč. 6 (1): 29–32. [on line]. 2009. [cit. 2017-3-20]. Dostupné na internetu: http://www.solen.sk/pdf/3368b7be8f1b3ee669acf7688d8f5df0.pdf

Výnos MZ SR č. 09812/2008 z 10.8.2008, který určuje materiálně technické vyvavenie zdravotnických zariadení. [on line]. 2008. [cit. 2017-1-22]. Dostupné na internetu: http://www.fntt.sk/dokumenty/Vestnik_MZ_SR_ciastka_32-51.pdf

FRIEDECKÝ, B. 2012. Doporučení výboru ČSKB. Doporučení: Změna jednotky pro stanovení glykovaného hemoglobinu A1c (HbA1c) a rozhodovacích mezí . [on line]. 2012. [cit. 2017-03-10]. Dostupné na internetu: http://www.cskb.cz/res/file/doporuceni/2012_HbA1c_jednotka(3).pdf

ČESKÁ DIABETOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP z.s. [on line]. 2017. [cit. 2017-3- 13]. Dostupné na internetu: http://www.diab.cz/prepocet-hba1c

SLONKA, J. 2014. Praktické využití programu Excel při verifikaci vybraných biochemických metod k akreditaci dle ČSN EN ISO 15189:2013. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. LÉKAŘSKÁ FAKULTA. FAKULTA BIOMEDICÍNSKÝCH OBORŮ

SLOVENSKÁ LEKÁRSKÁ KOMORA. CRP – úhrada VšZP. [on line]. 2012. [cit. 2017- 3-13]. Dostupné na internetu: https://www.lekom.sk/index.php?ID=1526

SEKK, Plán EHK 2017 POCT Firemní prezentace, [on line]. 2017. [cit. 2017-3-13]. Dostupné na internetu: http://www.sekk.cz/eqa/2017_plan_EHK_POCT_verze_1.pdf

QSK – Quality Systém Kontrolle, Firemní prezentace, [on line]. 2017. [cit. 2017-3-13]. Dostupné na internetu: http://www.qsk.cz/o-sluzbe/