Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/crpanalyzatoreu/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/crpanalyzatoreu/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Srovnání s klasickými metodami – Analyzátor CRP

Srovnání s klasickými metodami

Cíl : Posoudit, zda mezi výsledky získanými měřením v POCT režimu a výsledky z akreditované laboratoře existuje dostatečná shoda při simultánních měřeních.

Pro porovnání měření na analyzátoru POCT a akreditovanou laboratoří jsme zvolili C- reaktivní protein (CRP) a glykovaný hemoglobin (HbA1c).

Pro rutinní metody v akreditované laboratoři:
Mindray BS-400 – měřený parametr CRP
Arkray Inc. HA-8160 ADAMS A1c – měřený parametr HbA1c

Pro POCT metody:
tester Wondfo Finecare II FIA Meter – parametr CRP a parametr HbA1c

Jelikož byly analýzy prováděny v akreditované analytické laboratoři, veškeré metody pro rutinní provoz musí být zde kontinuálně verifikovány a zajištěna návaznost na mezinárodní stadard.

Koncentrace HbA1c byly dále stanoveny v několika sériích v průběhu pěti dnů u vybraných pacientů (n=23). Hodnoty se nacházely v intervalu 38 až 116 mmol/mol, tím byl zcela pokryt interval normálních a patlogických hodnot odpovídajících jak zdravým pacientům, tak i hodnoty vyšší, odrážející aktuální patologický zdravotní stav pacienta. Měření bylo provedeno simultánně, nejprve na analyzátoru japonské firmy Arkray Inc., HA-8160 ADAMS A1c a následně na POCT testeru Wondfo Finecare.

Programem CurveExpert jsme testovali korelační závislost stanovení HbA1c reálných vzorků pacientů na přístrojích Arkray HA-8160 a Wondfo Finecare. Přijatelnou se jeví lineární funkční závislost hodnot nalezených na obou přístrojích. V grafu číslo 11 jsme použili k vyhodnocení soubor všech naměřených hodnot HbA1c.

Programem CurveExpert jsme testovali korelační závislost stanovení HbA1c reálných vzorků pacientů na přístrojích Arkray HA-8160 a Wondfo Finecare. Přijatelnou se jeví lineární funkční závislost hodnot nalezených na obou přístrojích. V grafu číslo 12 jsme použili k vyhodnocení soubor všech naměřených hodnot v intervalu 30 až 70 mmol/mol.

Použitý program CurveExpert nabízí škálu parametrů získaných vyhodnocením testovaných naměřených hodnot koncentrací analytu. Vtomto případě například koncentrací HbA1c a umožňuje přehledné statistické zhodnocení výsledků a jejích korelací mezi testovanými přístroji

Porovnání stanovení parametru CRP i HbA1c za použití přístroje Wondfo Finecare ukázala že přístroj lze úspěšně použít a využívat v ambulancích zdravotnických zařízeních (snadná obsluha, snadné provedení analýzy), ale za předpokladu že bude zajištěna harmonizace s výsledky laboratoře