Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/crpanalyzatoreu/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs4/crpanalyzatoreu/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
O analyzátoru – postupy měření – Analyzátor CRP

O analyzátoru – postupy měření

Multifunkční analyzátor Finecare II

Finecare II FIA Meter vyráběný firmou Wondfo Biotech Co., Ltd. je přenosné zařízení požívající fluorescenční detekci pro kvantifikaci koncentrace různých druhů analytů v lidské krvi nebo moči. Toto zařízení je určeno pro diagnostické použití in vitro.

Princip měření

Postup měření CRP

CRP test je založen na fluorescenční́ imunoanalytické́ technice. CRP test používá sendvičovou imunodetekční metodu, kdy se detekční́ pufr smíchá́ v testovací́ lahvičce se vzorkem krve. Pufr obsahuje fluoresceinem značenou detektorovou anti-CRP protilátku, která́ se váže na CRP antigen ze vzorku krve. Jakmile je směs vzorku vložena do jamky pro vzorek v testovací́ kazetě̌ , pohybuje se nitrocelulózovou matrici testovacího proužku pomocí kapilárního jevu, komplexy detektorové protilátky a CRP jsou zachyceny ke druhé sendvičové anti-CRP protilátce, která je imobilizována v testovacím proužku. Čím více je CRP antigenu ve vzorku krve, tím více komplexů je akumulováno v testovacím proužku. Intenzita signálu fluorescence detektorové protilátky odráží množství zachyceného CRP a přes mikroprocesor se zobrazuje koncentrace CRP ve vzorku krve. (WONDFO, 2016)

CRP testovací set se skládá z testovací kazety, kapiláry na odběr krve a detektorového pufru. Testovací́ kazeta je balena jednotlivě v sáčku z hliníkové folie s desikantem a kapiláry na odběr krve jsou zabaleny v plastovém sáčku. Detekční́ pufr je balen a odděleně od testovací kazety a kapilár. (WONDFO, 2016)

Nasátí vzorku kapilárkou, promíchání s pufrem, dávkování do testovací kazetky. Součástí balení CRP testů je i jednorázová pipetka pro odběr kapilární krve, ID chip s kalibračními daty pro každou šarži testů.

Testovací́ kazeta obsahuje testovací proužek s imobilizovanou myší monoklonální́protilátkou proti lidskému CRP a kontrolní proužek s imobilizovaným králičím IgG. Detekční pufr obsahuje fluoresceinem značenou anti-CRP protilátku (myší monoklonální), fluoresceinem značenou anti-králičí IgG protilátku, BSA, stabilizátor a azid sodný jako konzervační činidlo. Kapilára pro odběr krve se používá pro přenesení 8,5 mikrolitrůkapilární plné krve, případně se přenese 5 mikrolitrů plazmy nebo séra pomocí pipety do nádobky s pufrem. Následně (po minutovém promíchání) do testovací kazety se pomocí pipety přenese 75 mikrolitrů směsi (WONDFO, 2016)


<1.0 mg/l Nízké riziko CVD (bez zánětu)

1.0-3.0 mg/l Mírné riziko CVD (bez zánětu)

>3,0 mg/l Vyšší CVD riziko (bez zánětu)

>10 mg/l Možná infekce (bakteriální nebo virová)

10-20 mg/l Většinou indikuje virovou infekci nebo mírnou bakteriální infekci

20-50 mg/lVětšinou indikuje mírnou bakteriální infekci

50 mg/l Většinou indikuje vážnou virovou infekci

(WONDFO, 2016)

Postup měření HbA1c

HbA1c test je také založen na fluorescenční́ imunoanalytické́ technice. HbA1c test používá sendvičovou imunodetekční metodu, kdy se detekční́ pufr smíchá́ v testovací́ lahvičce se vzorkem krve. Pufr obsahuje fluoresceinem značenou detektorovou HbA1c protilátku, která́ se váže na HbA1c ve vzorku. Jakmile je směs vzorku vložena do jamky pro vzorek v testovací́ kazetě̌ , pohybuje se nitrocelulózovou matrici testovacího proužku pomocí kapilárního jevu, komplexy detektorové protilátky a HbA1c jsou zachyceny ke druhé sendvičové HbA1c protilátce, která je imobilizována v testovacím proužku. Fluorescenčněznačená detektorová Hb protilátka se naváže na Hb ve vzorku krve, komplexy jsou zachyceny Hb protilátkou která je imobilozována v testovacím proužku Intenzita signálu fluorescence odráží množství koncentrace HbA1c a Hb ve vzorku. Poměr mezi signály HbA1c a Hb pak odpovídají poměrům mezi HbA1c a Hb. (WONDFO, 2016)

HbA1c testovací set se skládá z testovací kazety, kapiláry na odběr krve a detektorového pufru. Testovací́ kazeta je balena jednotlivě v sáčku z hliníkové folie s desikantem a kapiláry na odběr krve jsou zabaleny v plastovém sáčku. Detekční́ pufr je balen současněs testovacími kazetami a kapilárami. (WONDFO, 2016)

Postup odběru a zpracování vzrorku pomocí pipetky, po nasátí se vhodí do pufru a výsledná směs se aplikuje klasickou pipetou (není součástí dodávky). Lze napipetovat přímo i vzorek ze zkumavky do pufrového roztoku.

Kapilára pro odběr krve se používá pro přenesení 10 mikrolitrů plné krve do nádobky s pufrem. Následně se (po minutovém promíchání) aplikuje 75 mikrolitrů směsi do testovací kazety (WONDFO, 2016)

Normální referenční rozmezí: <65 % (WONDFO, 2016)

Pro přepočet z jednotky % NGSP/DCCT na jednotku mmol/mol jsme použili vzorec dle Doporučení výboru ČSKB:

Xmmol/mol = (X%NGSP/DCCT – 2,152) / 0,9148 (FRIEDECKÝ, 2012)

Tento vzorec jsme dosadili do programu Excel a při zápisu hodnot z měření se tak daly ihned porovnávat obě metody tj. aby výsledky byly ve shodných jednotkách.

Videoukázka použití analyzátoru: